Wolna Strefa

Regulamin

REGULAMIN WEWNĘTRZNY KLUBÓW WOLNA I MŁODA STREFA


I. W Klubie Wolna i Młoda Strefa można:

*brać udział w zajęciach rekreacyjnych organizowanych w Klubie przez 6 dni w  tygodniu (pon. – sob.);
*  bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach sekcji zainteresowań (plastycznej, radiowej, sportowej, capoeiry, tanecznej, gier, kulinarnej, wizażu, itp.); 
*  uczyć się i otrzymywać bezpłatne korepetycje;
*  wdrażać w życie Klubu własne pomysły (zaakceptowane przez wychowawców); 
* uzyskiwać wsparcie ze strony wychowawców w rozwiązywaniu własnych problemów.

II. Obowiązki w Klubie:


*   stosowanie się do poleceń wychowawców;
*    poszanowania godności koleżanek i kolegów;
*    dbania o sprzęt będący na wyposażeniu Klubu;
*    sprzątania użytkowanych pomieszczeń;
*    wzajemny szacunek i troska o społeczność klubową.

III. Czego w Klubie nie wolno!!!:


*   przychodzić pod wpływem alkoholu oraz wnosić i pić alkohol na terenie Klubu;
* przychodzić pod wpływem środków odurzających oraz wnosić i zażywać ich na terenie Klubu;
*    palić papierosów (na terenie Klubu oraz w jego obrębie!!!);
*   stosować przemocy fizycznej i słownej wobec rówieśników;
*    przeklinać.Konsekwencją łamania regulaminu może być zawieszenie
albo wykluczenie ze społeczności klubowej!