Wolna Strefa

Kadra

 

Dominika Mrożek - Kierownik Klubu / wychowawca

Profilaktyk, pedagog, socjoterapeuta. Ukończyła studia stacjonarne II stopnia na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wydział; Pedagogiczny, kierunek; Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna.

Do jej zainteresowań należą; plastyka, sport, dobry film, lubi nowe wyznania oraz wędkarstwo.

Pracę z dziećmi i młodzieżą w Klubie Wolna Strefa rozpoczęła w roku 2015.